Om föreningen

Storsudrets VisFolk är föreningen för alla som gillar visor och folkmusik från hela världens hörn – att sjunga, spela eller lyssna.

Storsudrets VisFolk vill ha mer visor och folkmusik från hela världen, på Storsudret och på hela Gotland, och vill speciellt främja medlemmarnas möjligheter att skapa, utöva, framföra och ta del av denna musik. Vi anordnar sammankomster, aktiviteter, konserter, kurser och andra arrangemang.
Storsudrets VisFolk fömedlar också artister och musiker till olika evenemang.

Föreningen är ideell, politiskt och religiöst obunden och oberoende.

Styrelse 2017:
Wesley Koivumäki (ordförande), Irene Qvarnberg, Anna Döbling, Laban Bergström, Tryggve Berling, Göran Ekstrand och Micke Jaresand.